icon icon icon

Lọc hóa dầu Nghi Sơn - thành tích năm 2023.

Đăng bởi ITEMS JSC. vào lúc 30/12/2023

Năm 2023, doanh thu thuần của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt 6,4 tỉ USD, nộp ngân sách nhà nước khoảng 820 triệu USD.

 

Ngày 30.12, thông tin từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết, kết thúc năm 2023 đơn vị này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Sau khi hoàn thành việc bảo dưỡng nhà máy, Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoạt động ổn định và tăng công suất lên đến 117%.

NSRP cũng cho biết nhà máy bước đầu thực hiện tái cấu trúc, đã giúp cho tập thể cán bộ, nhân viên, chuyên gia nâng cao tinh thần đoàn kết, lao động tích cực hơn.

Ông So Hasegawa, Tổng giám đốc NSRP, cho biết năm 2023, NSRP đã đạt doanh thu thuần khoảng 6,4 tỉ USD, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 820 triệu USD. Đồng thời, công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, các sáng kiến trong chuyển đổi công tác quản trị doanh nghiệp đã mang lại lợi ích khoảng 118 triệu USD năm 2023, và dự kiến những năm tiếp theo sẽ là 50 triệu USD mỗi năm.

NSRP cũng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng, khi đã lập thành tích hơn 14 triệu giờ làm việc an toàn. Những thành quả trên, theo NSRP là nhờ sự đóng góp tích cực của cán bộ, nhân viên, chuyên gia, các nhà thầu và sự hỗ trợ mạnh mẽ, tích cực của chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Từ những thành công đó, sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam. Khi nhà máy hoạt động ổn định sẽ tạo ra nhiều cơ hội, việc làm mới, hỗ trợ đóng góp nguồn thu cho các doanh nghiệp địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng…

Nguồn : https://thanhnien.vn/loc-hoa-dau-nghi-son-nop-ngan-sach-820-trieu-usd-185231230143037643.htm

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: