icon icon icon

Hóa chất ngành Sơn và Mực in

MÀU NHŨ VÀNG ĐỒNG

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ BẠC

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ CÔNG NGHIÊP - DẠNG CHÌM

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

MÀU NHŨ CÔNG NGHIÊP - DẠNG NỔI

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 140

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 130N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 1130

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 1600N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

PHÁ BỌT CHO CHẾ BIẾN RAU VÀ TINH BỘT

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Chế biến rau và Tinh bột

PHÁ BỌT CHO POLYMER

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Polymer

PHÁ BỌT CHO SƠN TRANG TRÍ

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Sơn trang trí

PHÁ BỌT CHO MỰC IN

Tư vấn lựa chọn sản phẩm phá bọt cho Mực in