icon icon icon

Bao bì bảo quản chống ăn mòn

VPCI-125

Màng bảo quản chống rỉ , chống tĩnh điện

VPCI-126 BLUE

Màng bảo quản chống rỉ 

Milcorr - Màng chống rỉ

Chất tẩy dầu mỡ kiêm chống rỉ