icon icon icon

Hóa chất cao su và nhựa

CÁC SẢN PHẨM CARBON BLACK KHÁC

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N660

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N375

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N330

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N326

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N234

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N220

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

CARBON BLACK N115

Than đen . Chất gia cường cho sản xuất lốp xe cao su.

O-1098 (C5)

Nhựa C5 là chất kết dính nóng chảy cho sự cân bằng tốt giữa kết dính và độ bền.

CHẤT HOÃN LƯU CTP ( PVI)

Chất ức chế tiền lưu hóa hiệu quả cao trong sản xuất lốp xe cao su

SILICA - GRADE : MFIL- 200 (G)

Silica là một thành phần củng cố hỗn hợp gai lốp

TECHNIC CCR120

Chất tăng cường độ bền kéo, xé rách và chống cắt cho lốp xe.