icon icon icon

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023

Đăng bởi ITEMS JSC MARKETING. vào lúc 29/09/2023

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2023

Nguồn: Infographic tình hình kinh tế – xã hội Quý III và 9 tháng năm 2023 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: