icon icon icon

Sản phẩm tiêu biểu Coating

DISPELAIR® CF 145

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

ZINC PHOSPHATE PZ20

Phụ gia chống ăn mòn kim loại, dùng cho sơn hàng hải, sơn coil

STRONTIUM CHROMATE L203E

Phụ gia chống ăn mòn kim loại, dùng cho sơn hàng hải, sơn coil

DISPELAIR® CF 328

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

MÀU CHỐNG ĂN MÒN

Các sản phẩm Màu chống ăn mòn - đa lĩnh vực

DISPELAIR® CF 419

Phụ gia kiểm soát bọt trong sản phẩm hệ nước

STANLUX PASTE 1600N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in

STANLUX PASTE 130N

Màu nhũ nhôm sử dụng trong sản xuất sơn và mực in