icon icon icon

Sản phẩm tiêu biểu Cao Su

TECHNIC® B20S

Nhựa tăng kết dính tốt giữa thép, vải mành và cao su.

TECHNIC® KR140

Nhựa tăng kết dính tốt giữa thép, vải mành và cao su.

SILICA - GRADE : MFIL- 200 (G)

Silica là một thành phần củng cố hỗn hợp gai lốp

RUBBOND HM65

Phụ trợ tăng cường liên kết và duy trì tăng kết dính cao cho hợp chất cao su.

TECHNIC CCR120

Chất tăng cường độ bền kéo, xé rách và chống cắt cho lốp xe.

CHẤT HOÃN LƯU CTP ( PVI)

Chất ức chế tiền lưu hóa hiệu quả cao trong sản xuất lốp xe cao su

O-1098 (C5)

Nhựa C5 là chất kết dính nóng chảy cho sự cân bằng tốt giữa kết dính và độ bền.